​У Бањалуци је данас одржана 4. заједничка сједница Владе Републике Српске и Владе Федерације БиХ.

На данашњој заједничкој сједници усаглашено је седам закључака:

Влада Републике Српске и Влада Федерације БиХ задужују ресорна министарства да размотре продужење важења Одлуке о привременој забрани извоза шумских дрвних сортимената, која је на снази до 31.07.2023. године и односи се на забрану извоза трупаца из БиХ.

Владе задужују Министарство за просторно уређење, грађевинаратво и екологију и Федерално Министарство околиша и туризма да у сарадњи са Експертским и Правним тимом прате активности на спровођењу поступка претходне процјене утицаја и процјене утицаја на животну средину/околиш збрињавања радиоактивног отпада на локацији Черкезовац на Трговској гори, врше размјену информација по овом питању, врше укључивање других надлежних институција, заинтересоване јавности у БиХ, у циљу заштите животне средине и здравља људи на територији БиХ.

Владе Републике Српске и Федерације БиХ задужују Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију и Федерално Министарство околиша и туризма да све доступне информације, укључујући и ставове других надлежних институција и заинтересоване јавности благовремено доставе Министарству спољне трговине и економских односа БиХ, као и координатору институција из БиХ у овом поступку.

На данашњој сједнице владе су задужиле  Министарство саобраћаја и веза Републике Српске и Федерално министарство промета и комуникација ФБиХ да интензивно наставе са активностима на реализацији пројекта изградње ауто-пута/брзог пута Сарајево-Београд-Сарајево.

Владе Републике Српске и Федерације БиХ су сагласне да је потребно наставити сарадњу између министарстава унутрашњих послова у областима дефинисаним у већ потписаним протоколима, меморандумима и споразумима, а у циљу интензивније борбе против свих облика криминалитета, те итензивирати сарадњу у области полицијске обуке.

Владе су сагласне да се одредбе закона које се тичу извршења кривичних и прекршајних санкција усагласе у дијелу који се односи на премјештај осуђених лица из једног ентитета у други.

Владе Републике Српске и Федерације БиХ предлажу Министарству вањске трговине и економских односа Босне и Херцеговине да се покрену активности за успоставу / наставак рада Комитета за техничке прописе Босне и Херцеговине, у складу сачланом 6. Закона о техничким захтјевима за производе и оцјењивању усклађености (,Службени гласник Босне и Херцеговине’ број 45/04).

Владе задужују Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске и Федерално министарство образовања и науке да се покрене интензивнија сарадња ресорних ентитетских министарстава надлежних за област науке и технологије на креирању и реализацији програма и пројеката од заједничког интереса.