Влада Републике Српске усвојила је Информацију о успостављању Система хитног обавјештавања јавности у случају нестанка малољетног лица „Пронађи ме“ у Републици Српској.

Недавни случај нестанка малољетног лица у Републици Србији када је и први пут активиран Систем хитног обавјештавања јавности подстакао је Министарство унутраших послова Републике Српске да интензивира активности на увођењу овог Система у Републици Српској.

Министарство унутрашњих послова Републике Српске посебну пажњу посвећује заштити малољетних лица, те су у том смислу у претходном периоду усвојени Стратегија за борбу против сајбер криминалитета у Републици Српској за период 2020-2024. године и Акциони план за заштиту дјеце од сексуалног злостављања и искоришћавања у дигиталном окружењу у Републици Српској 2023-2024, с циљем унапређења механизма дјеловања у случају пријаве нестанка малољетних лица кроз међуинституционалну сарадњу указујући на потребу успостављања система обавјештавања и информисања јавности у случају нестанка малољетних лица, с циљем њиховог бржег и ефикаснијег проналаска.

Такође, Министарство унутрашњих послова Републике Српске је од 2018. године активан члан невладине организације „Amber Alert Europe” која окупља велики број земаља чланица. Међутим, чланство у овој невладиној организацији не омогућава активирање Система хитног обавјештавања јавности у случају нестанка малољетног лица, што је циљ нашег Министарства. Самим тим, МУП је анализирао како такви системи функционишу у САД, Европи и земљама из окружења, те одлучили почети са реализацијом активности и дефинисањем критеријума за успостављање Система у Републици Српској по узору на систем „Пронађи ме“ у Републици Србији.

Њихов систем, у случајевима нестанка малољетних лица, омогућава полицији да хитно, путем савремених средстава комуникације обавијести јавност и тако у потрагу укључи ширу друштвену заједницу, објављујући информације путем медија, телевизијских и радио емисија, интернета, СМС порука, екрана на аутопутевима и сл. Самим тим, код грађана се додатно развија осјећај сигурности и учвршћује повјерење грађана у полицију, те пружа осјећај корисности заједници кроз ангажовање грађана у пружању помоћи у конкретним случајевима. Истовремено, само постојање Система превентивно дјелује тако што одвраћа будуће извршиоце сазнањем да ће се у специфичним случајевим нестанка малољетних лица активирати Систем и ангажовати шира друштвена заједница. Систем се не покреће у свим случајевима пријаве нестанка, већ искључиво у случајевима нестанка малољетних лица са елементима пријетње по живот са циљем обавјештавања и алармирања јавности како би се у што краћем року већи број грађана информисао, а самим тим потрага за несталим малољетним лицем учинила ефикаснијом.

Увођење Система хитног обавјештавања јавности у случају нестанк малољетног лица „Пронађи ме“ у Републици Српској је у искључивој надлежност Републике Српске, а Систем се покреће искључиво на основу одлуке Министарства унутрашњих послова Републике Српске. Дакле, носилац предметне активности било би Министарство унутрашњих послова Републике Српске и за успостављање Система креираће и користиће свој софтвер и платформу. Да би Систем функционисао у пуном капацитету неопходан је ангажман свих надлежних институција у Републици Српској.